26. Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Europejski Instytut Miedzi w Radzie Programowej

Konferencja Energetyczna EuroPOWER  to ważne spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. 8-9 listopada wezmą w nim udział przedstawiciele Europejskiego Instytutu Miedzi.

Warto podkreślić, że to niezmiernie efektywna platforma dialogu, a przede wszystkim miejsce konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.

Zakres tematyczny przygotowała Rada Programowa pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora (URE), a także przedstawiciel Europejskiego Instytutu Miedzi.

To już 26 spotkanie tego typu. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży.

Co pół roku w ramach konferencji wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające realizować przyjęte strategie.

Podczas jesiennej edycji skupią się na przedstawieniu konkretnych rozwiązań dla energetyki w gronie kluczowych osób decyzyjnych dla polskiej gospodarki.