Badanie wpływu na środowisko przewymiarowania kabli miedzianych w zastosowaniach komercyjnych

Opracowanie zostało wykonane w celu zbadania skutków środowiskowych wykorzystania kabli o zwiększonym przekroju w biurach i przemyśle. Według powszechnej opinii efekt środowiskowy wywołany przez produkcję dodatkowej miedzi jest tak duży, że stosowanie większych kabli staje się niekorzystne. W celu szczegółowego zbadanie tej tezy, uwzględniając efekty okresu korzystania z powiększonych kabli, PE INTERNATIONAL przeprowadziło ocenę porównawczą cyklu życia standardowych i przewymiarowanych kabli. Badania są zgodne z wymaganiami ISO 14040/44 pod względem struktury, jakości danych, zakresu i typu oddziaływania .

Dla celów badawczych, rozróżniono zastosowanie kabli w trzech typach lokalizacji: małych biurach, dużych biurach oraz na obszarach przemysłowych. Opracowanie opiera się na raporcie „Modified Cable Sizing Strategies” (Zmodyfikowane Strategie Wymiarowania Kabli) utworzonym przez Egemin Automation.