Elektrownia wodna Dychów jako źródło rozruchowe do odbudowy zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych w zachodniej części krajowego systemu elektroenergetycznego

W planach obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zakłada się, że podstawowym elementem odbudowy będzie restytucja bloków elektrowni cieplnych. W wyniku awarii katastrofalnej bloki elektrowni cieplnych powinny przejść do pracy na potrzeby własne albo zostać odstawione awaryjnie. W drugim przypadku istnieje konieczność ich uruchomienia ze zdalnego źródła samostartującego. W ramach artykułu „Elektrownia wodna Dychów jako źródło rozruchowe do odbudowy zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych w zachodniej części krajowego systemu elektroenergetycznego” autorzy podejmują zagadnienia w zakresie restytucji zdolności wytwórczych Elektrowni Turów i Elektrowni Dolna Odra ze źródła samostartującego – elektrowni Dychów.
Zagadnienia poruszone w artykule zostały zaprezentowane na tegorocznej konferencji naukowo-technicznej „Blackout 2016”. http://www.blackout.put.poznan.pl/