Integracja odnawialnych źródeł energii dużej mocy i wykorzystanie elektrycznych zasobników energii dużej pojemności

W niniejszej publikacji komisji IEC MSB (International Electrotechnical Commission – Market Strategy Board) analizowana jest rola elektrycznych zasobników energii dużej pojemności (EES-Electrical Energy Storage) w integracji odnawialnych źródeł energii dużej mocy.

Głównym celem dokumentu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i kierunków rozwoju technologii integracji OZE przy wsparciu EES dużej mocy. Wskazuje on wyzwania dla operatorów sieci i producentów energii elektrycznej, a także obrazuje potencjalne metody rozwiązania tych trudności. Referat ma na celu wsparcie wysiłków zmierzających do zwiększonej integracji OZE na całym świecie, dostarczając wskazówek dla przemysłu elektrotechnicznego, decydentów oraz oceny zgodności z normami IEC.

Publikacja ta została opracowana we współpracy z dyrektorami ds. technicznych (Chief Technology Officers) dużych firm technologicznych, które uczestniczą w IEC MSB we współpracy z RASEI (the Renewable And Sustainable Energy Institute), NIST (National Institute of Science and Technology, USA), Uniwersytetem Colorado w Boulder oraz SGCC (State Grid Corporation of China). To trzeci dokument z serii mającej na celu potwierdzenie, że IEC może w dalszym stopniu przyczyniać się do rozwiązywania globalnych wyzwań w zakresie elektrotechnologii poprzez międzynarodowe standardy i oceny zgodności.