Inteligentne sieci i odnawialne źródła energii – Przewodnik skutecznego wdrażania

Ciągły rozwój technologii energetyki odnawialnej oraz konkurencyjność cen energetyki wiatrowej i słonecznej są motywacją rozwoju inteligentnego zarządzania siecią. Dokument roboczy Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) zawiera przegląd technologii smart grid, uważanych za rozwiązania pozwalające na zwiększenie udziału generacji odnawialnej w sektorze energetycznym.

Dokument Inteligentne sieci i odnawialne źródła energii: przewodnik skutecznego wdrażania formułuje następujące wnioski:

  • Technologie smart grid są wdrażane w sposób opłacalny w wielu miejscach na świecie, umożliwiając zwiększoną penetrację rynku przez OZE,
  • Polityka i przepisy muszą być dostosowane do technologii smart grid i OZE do czasu wdrożenia ich na dużą skalę lub wcześniej.

Publikacja zawiera wytyczne dla organów regulacyjnych systemów elektroenergetycznych, przedsiębiorstw i decydentów dotyczące przyspieszenia wdrażania inteligentnych sieci, wspierających energetykę odnawialną. Dostarcza zestawu strategii mogących być przewodnikiem dla decydentów w transformacji w kierunku inteligentnych sieci, jak również daje pełny obraz dostępnych technologii inteligentnych wspomagających integrację OZE, ze stosunkowo dużym udziałem źródeł zmiennych, takich jak PV czy wiatr.