Magazynowanie energii: Struktura rynku i zachęty regulacyjne

Niniejsze opracowanie przedstawia analizę obecnego stanu i potencjału magazynowania energii w Unii Europejskiej. Ma na celu zaproponowanie struktur rynku i zmian regulacyjnych, które będą sprzyjały dalszej redukcji kosztów i wdrażaniu technologii magazynowania. Badanie zostało przygotowane przez Departament Polityki A na wniosek Komisji Przemysłu, Komisji Badań naukowych i Energii (ITRE).

Na końcu znajduje się sześć zaleceń dotyczących polityki (każde z nich wiążące się z jednym wnioskiem), proponowanych do realizacji w UE w przypadku stwierdzenia, że pożądane jest dalsze wsparcie dla magazynowania energii w celu realizacji zamierzeń Unii Energetycznej