Ogniwa fotowoltaiczne – nowe technologie

Artykuł Ogniwa fotowoltaiczne – nowe technologie powstał w oparciu o raport opracowany dla Europejskiego Instytutu Miedzi przez Steinbeis. Oryginalny tytuł raportu brzmi Use of copper in emerging photovoltaic power generators: a ten years projection. Autorzy zebrali informacje o najnowszych technologiach ogniw fotowoltaicznych, aby ocenić ich potencjał zaistnienia na rynku i przeanalizować wpływ rozwoju technologii energetyki słonecznej na rynek miedzi.

Artykuł zawiera charakterystykę najnowszych technologii PV, uwzględniając cechy mające kluczowe znaczenie dla konkurencyjności na rynku. Autorzy oceniają zastosowanie poszczególnych ogniw w obszarach konwencjonalnych, jak również pokazują potencjalne, nowe miejsca wykorzystania energetyki słonecznej. Analiza prowadzi do wniosków na temat wynikającego zapotrzebowania na miedź, opisanego liczbowo w oryginalnym raporcie.