Plan Rozwoju Technologii: Magazynowanie Energii

Urządzenia magazynowania energii są ważnym elementem systemu elektroenergetycznego i mogą pełnić istotną role w dążeniu do generacji niskoemisyjnej. Technologie magazynowania pozwalają na rozdzielenie generacji i zapotrzebowania na energię, stanowiąc cenny element system z punktu widzenia operatora. W wielu przypadkach zastosowanie magazynowania energii w dzisiejszym systemie jest konkurencyjnym rozwiązaniem. Jednak warunki regulacyjne i rynkowe często są niedopasowane do usług dostarczanych przez magazyny energii. Ponadto niektóre technologie ą zbyt drogie w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi (elastyczna generacja i nowe sieci przesyłowe).

Jednym z głównych celów Planu Rozwoju jest zrozumienie i komunikacja wartości magazynów energii dla podmiotów systemu elektroenergetycznego. Uwzględniono aktualny stan wdrożenia i rozwój w kontekście systemu elektroenergetycznego dziś i w przyszłości, patrząc z perspektywy całego systemu, a nie oddzielnych technologii magazynowania.