Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Analiza każdej strategii, a zwłaszcza dotyczącej polityki energetycznej jest istotną kwestią w państwie i powinna dotyczyć głównie dwóch aspektów – planowania i realizacji. Większe znaczenie ma realizacja, bo to ona zmienia rzeczywistość i generuje różnorakie skutki, w tym polityczne. Jednym z głównych elementów polityki energetycznej jest program inwestycyjny. Nie powinien on być traktowany jako podstawowy cel polityki, ale niewątpliwie jest głównym narzędziem jego wykonania. Nie da się analizować realizacji polityki bez zbadania inwestycji, które są jej rezultatem.
W artykule prof. Żmijewski analizuje i ocenia założenia dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Zwraca uwagę na sytuację odbiorców energii w Polsce i porównuje ją z innymi państwami europejskimi.