Polska energetyka na fali megatrendów

Data

Megatrendy to duże i trwałe zmiany o charakterze społecznym, ekonomicznym, technologicznym lub politycznym. Formułują się̨ wolno, ale kiedy już nabiorą dynamiki są nieodwracalne. Forum Analiz Energetycznych oraz zespół autorski pod redakcją Deloitte Advisory w gronie ekspertów zidentyfikowały najważniejsze megatrendy w europejskiej energetyce.

Eksperci przygotowali raport „Polska energetyka na fali megatrendów”, w którym zidentyfikowali główne megatrendy, zwracając miedzy innymi uwagę na spadające koszty wytwarzania energii w źródłach odnawialnych, dążenie do ograniczania oddziaływania energetyki na zdrowie i klimat, zmieniającą się rolę węgla i pojawiające się nowe modele biznesowe w energetyce.

Podkreślają oni również, że wiele krajów w Europie i na świecie przebudowuje swoje systemy energetyczne pod wpływem coraz silniejszego oddziaływania megatrendów.

– Z megatrendami można się nie zgadzać, ale w formułowaniu dokumentów strategicznych i decyzji z perspektywą do 2050 r. trzeba je wziąć pod uwagę. Zmiana paradygmatu energetycznego jest nieunikniona, pytanie jaką krajową strategię przyjąć, aby skorzystała na tym gospodarka i społeczeństwo – zaznaczają autorzy raportu.