Prognoza techniczna – harmonogram rozwoju technologii magazynowania energii dla elektromobilności 2030

Sukces pojazdów elektrycznych na rynku mobilności w dużej mierze zależy od rozwoju technologii magazynowania energii. Ponieważ akumulator jest jedynym dostępnym źródłem energii w trakcie jazdy, jest też komponentem decydującym o zasięgu pojazdu. Niewielka pojemność, długi czas ładowania i wysoki koszt w porównaniu z instalacjami paliwowymi skutkuje wysokimi oczekiwaniami w stosunku do rozwoju technologii baterii.

Opracowanie przedstawia przegląd wymagań dla magazynowania energii w pojazdach elektrycznych. Pokazano również różne technologie baterii i ogniw paliwowych wraz z ich właściwościami, zaletami i wadami oraz porównano pod względem aktualnego stanu techniki i przewidywanego rozwoju technologii do roku 2030.