Prognoza techniczna – infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w Niemczech

Czas potrzebny do ładowania pojazdu, obok maksymalnego zasięgu, jest najważniejszym parametrem samochodu dla użytkownika. Z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego, infrastruktura szybkiego ładowania zużywa dużą ilość energii, do czego system musi być przystosowany. W celu przeanalizowania tych zagadnień jak również tematów takich jak bezpieczeństwo lub przydatność różnych technologii, Niemiecka Platforma Elektromobilności (NPE) powołała specjalną grupę roboczą.

W rocznym sprawozdaniu 2015 przedstawiono posumowanie aktualnego stanu, kolejne etapy planowania oraz perspektywę koniecznych inwestycji, w celu rozbudowy infrastruktury ładowania w Niemczech. Ponadto zdefiniowano i zaktualizowano, na podstawie doświadczeń i wyników zakończonych projektów badawczych i publicznych, wymagania dla stanowisk ładowania pojazdów.

Na końcu opracowania przedstawiono kluczowe, nowe obszary wymagające działalności przemysłu i polityki w celu wsparcia dalszych postępów w integracji pojazdów elektrycznych w życiu codziennym.