Prognoza techniczna – pojazdy elektryczne w Europie: przygotowanie do nowego etapu? “EVolution”

Elektryfikacja układu napędowego w ciągu ostatnich kilku lat w Europie staje się coraz bardziej powszechna. Od początkowego skoku, zainteresowanie technologią ciągle rośnie. Mimo to, sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie wciąż nie przekroczyło 1% rocznie.

Niniejszy raport ma na celu przedstawienie aktualnego stanu i niedawnych osiągnięć w rozwoju kluczowych elementów elektromobilności w Europie. Pierwszy rozdział dotyczy akceptacji pojazdów elektrycznych z różnych punktów widzenia, takich jak rządowy, przemysłowy i konsumencki. Części druga i trzecia zajmują się zagadnieniami technicznymi, obejmują komponenty  wewnątrz (np. pakiety baterii) jak i na zewnątrz samochodu (technologie ładowania). Raport kończy się dwoma rozdziałami o tematyce ekonomicznej. Czwarty rozdział przedstawia wyzwania i możliwości różnych zaangażowanych w elektromobilność podmiotów, natomiast rozdział piąty wprowadza w innowacyjne modele biznesowe, pozwalające na skrócenie czasu zwrotu inwestycji.