Prognoza techniczna – wizja i plan działania Krajowej Platformy Elektromobilności (Niemcy)

Udział sektora mobilności w zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem węgla w Europie przekracza 20%. Wprowadzenie do użytku pojazdów elektrycznych ma wysoki potencjał redukcji emisji CO2. Elektromobilność poza pojazdami elektrycznymi obejmuje niezbędną infrastrukturę, technologie informacyjne i komunikacyjne, itp. oraz współpracę z odnawialnymi źródłami energii, w celu pełnego wykorzystania potencjału korzyści ekologicznych i ekonomicznych pojazdów z napędem elektrycznym.

Harmonogram działań związanych z elektromobilnością zawiera aktualny stan techniki, normalizację i strategie realizacji technologii oraz podejścia do kluczowych elementów inżynierii pojazdu, energii i środowiska, infrastruktury ładowania oraz urbanistyki i intermodalności. Podano wskazówki techniczne umożliwiające spełnienie wymagań utworzenia optymalnych warunków środowiskowych dla integracji pojazdów elektrycznych.