Przewodnik po technologiach smart grids w sieciach dystrybucyjnych

Przyspieszenie wdrożenia technologii niskoemisyjnych na świecie wymaga dużego wysiłku. Inteligentne sieci, będące katalizatorem zrównoważonej infrastruktury energetycznej, stanowią ważny element w realizacji tego wyzwania. Technologie smart grids mogą m. in. poprawić efektywność, ułatwić integrację OZE jak również poprawić elastyczność i bezpieczeństwo systemu.

Przewodnik przedstawia kierunek rozwoju i realizacji krajowych oraz regionalnych projektów smart grid, biorąc pod uwagę następujące aspekty:

  • planowanie i przygotowanie,
  • wizualizacje,
  • przygotowanie mapy rozwoju,
  • wdrażanie i monitorowanie.

Celem rekomendacji i ram regulacyjnych jest zidentyfikowanie interesariuszy, prowadzenie badań referencyjnych, ustalenie ograniczeń i działań zapewniających efektywne wdrożenia projektów. Inteligentne sieci mogą odgrywać zasadniczą rolę w globalnych wysiłkach, zmierzających do bezpieczniejszej, zrównoważonej i innowacyjnej energetyki przyszłości. How2Guide jest częścią prac IEA wspierających transformację w kierunku nowoczesnych systemów elektroenergetycznych.