Przyszłość elektromobilności – transport publiczny i pojazdy specjalnego przeznaczenia

Prowadzonych jest kilka projektów dotyczących hybrydowych i elektrycznych autobusów, jak również elektrycznych pojazdów specjalnego przeznaczenia, w celu oceny praktycznego zastosowania innowacyjnych technologii w tych sektorach.
W dokumencie przedstawiono szereg zrealizowanych, innowacyjnych koncepcji na przyszłość transportu oraz niszowe zastosowania e-mobliności. Pokazano możliwości technicznej implementacji. W pierwszej części skupiono się na projektach transportu publicznego, natomiast druga część dotyczy specjalnych zastosowań pojazdów elektrycznych. Przedstawione wyniki mogą być użyte w celu realizacji podobnych koncepcji, a doświadczenia projektów pilotażowych mogą być wsparciem dla przyszłych producentów komercyjnych.