Raport DecarbEurope 2017: Łączenie technologii dla czystej przyszłości

Data
Tagi

DecarbEurope jest wielokanałową kampanią, zainicjowaną przez Europejski Instytut Miedzi, przy poparciu dziesięciu stowarzyszeń przemysłowych i dwóch partnerów medialnych. Jej celem jest zaangażowanie decydentów z kręgów polityki i przemysłu w opłacalne ekonomicznie rozwiązania techniczne, z których każde obniży emisje gazów cieplarnianych w Europie o 100 do 500 mln ton rocznie.

Kryterium branym pod uwagę w ramach kampanii DecarbEurope jest to, czy dana technologia jest opłacalna ekonomicznie, dojrzała i skalowalna, oraz czy zapewnia konkretne rozwiązania dla inteligentnych i zorientowanych na użytkownika systemów energetycznych z ambitnymi celami. W dołączonym raporcie zaprezentowano technologie prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oceniając je według tych właśnie kryteriów.