Średnia farma fotowoltaiczna

Data
Tagi

Niniejszy artykuł zawiera przegląd aktualnych charakterystyk i założeń dotyczących komercyjnych i usługowych elektrowni fotowoltaicznych (100 kW do 2 MW). Skierowany jest do potencjalnych inwestorów (w tym do firm z sektora przemysłu i usług, społeczności i instytucji finansowych oraz innych podmiotów). Celem tej publikacji jest wypełnienie luki między bardzo ogólnymi artykułami i wybitnie technicznymi analizami.

W ostatniej dekadzie konkurencyjność fotowoltaiki w porównaniu do innych źródeł energii wyraźnie wzrosła, głównie dzięki postępowi technologicznemu i redukcji kosztów w przeliczeniu na jednostkę zainstalowanej mocy. W wielu sytuacjach systemy fotowoltaiczne stanowią zyskowne i względnie bezpieczne możliwości inwestycyjne. Niemniej jednak prawidłowa ocena projektu wymaga analizy konkretnego przypadku.

Główne decyzje technologiczne do podjęcia podczas konstruowania elektrowni fotowoltaicznej to konkretne panele fotowoltaiczne, systemy montażowe, inwerter i system magazynowania energii. Dla każdego z tych komponentów dostępnych jest względnie niewiele głównych typów. Niniejsza nota aplikacyjna opisuje główne wady i zalety. Zawiera także wyczerpujący przegląd trudności i ryzyka związanych z procesem konstrukcji elektrowni fotowoltaicznej.

Model biznesowy projektu będzie zależał głównie od lokalnego systemu zachęt ze strony państwa. Niniejsza nota aplikacyjna obrazuje główne problemy związane z finansowaniem i kwestiami ekonomicznymi inwestycji w fotowoltaikę. Opisuje możliwości wyboru między kredytem korporacyjnym i leasingiem oraz obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Zawiera również analizę uśrednionego kosztu energii elektrycznej (LCOE) elektrowni fotowoltaicznej.

Koszt wykonawcy EPC (projekt, dostawa i wykonanie) oraz lokalny poziom promieniowania okazują się głównymi parametrami wpływającymi na wynik. Stopa rabatu i okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wpływają w mniejszym stopniu na koszt LCOE. Należy zauważyć, że koszt LCOE należy porównywać z hurtową ceną prądu dla miejscowych projektów fotowoltaicznych, z komercyjną ceną netto prądu dla firmowych projektów fotowoltaicznych i z kosztami innych źródeł energii elektrycznej (np. elektrowni gazowej) dla projektów fotowoltaiki użytkowej.

Czytaj także: Inteligentne sieci i odnawialne źródła energii – Przewodnik skutecznego wdrażania