Studium integracji systemów zarządzania popytem i magazynowania energii

Modernizacja sieci i postęp technologiczny pozwalają na wykorzystanie systemów zarządzania popytem oraz magazynowania energii w celu wsparcia szerokiego zakresu działań operacyjnych systemu elektroenergetycznego. Dawniej generacja cieplna wraz z elektrowniami wodnymi oraz siecią przesyłową i dystrybucyjną była wystarczająca aby zapewnić niezawodne zailanie o wysokich parametrach jakości energii, również przy znacznym udziale zmiennej energii wiatrowej i słonecznej. Zarządzanie popytem oraz magazynowanie energii mogą być alternatywą lub uzupełnieniem niektórych funkcji tradycyjnego system elektrenergetycznego, jednak ich potencjał nie jest jeszcze dokładnie znany. Opracowanie ma na celu określenie zakresu efektywnego wykorzystania odpowiedzi popytowej i magazynowania energii oraz przedstawienie instytucji i regulacji rynkowych ułatwiających ich wykorzystanie.

Studium ma na celu ocenę potencjalnej wartości odpowiedzi strony popytowej oraz magazynowania energii w systemach z różnym udziałem źródeł odnawialnych oraz poprawę naszego rozumienia połączonych rynków i instytucji. Opracowanie zostało zainicjowane, było sponsorowane i zarządzane przez amerykański Departament Energii, Efektywności Energetycznej i Energetyki Odnawialnej oraz Biuro Dostaw i Niezawodności Energii Elektrycznej.