Systemy magazynowania energii: Wydajność i żywotność

Czynnikiem, który wpływa na żywotność akumulatorów i systemów elektronicznych jest ciepło: wyższa temperatura przyspiesza proces starzenia się podzespołów. Dbałość o wysoką efektywność energetyczną zarówno akumulatorów, jak i energoelektroniki zwraca się podwójnie. Zobacz raport na ten temat.

W raporcie omówiono techniczne aspekty projektowania systemów magazynowania energii w akumulatorach oraz wpływ tych aspektów na wydajność systemu i jego żywotność. W pierwszym etapie zostaną przedyskutowane funkcje systemów magazynowania energii w kontekście ich wykorzystania. Następnie omówione zostaną najbardziej powszechne technologie akumulatorów i mechanizmy ich starzenia.

Przedmiotem opracowania są również czynniki wpływające na wydajność i żywotność rozwiązań energoelektronicznych, ponieważ przetworniki napędowe i powiązane z nimi rozdzielnice są podstawowymi elementami decydującymi o wydajności systemów magazynowania energii.

Czynnikiem, który wpływa na żywotność zarówno akumulatorów, jak i systemów (Energo)elektronicznych jest ciepło: wyższa temperatura przyspiesza proces starzenia się podzespołów. Wytwarzanie ciepła jest najczęstszą przyczyną powstawania strat energii. Dbałość o wysoką efektywność energetyczną zarówno akumulatorów, jak i energoelektroniki zwraca się podwójnie: zmniejszenie produkcji ciepła skutkuje nie tylko oszczędnością energii, ale także ograniczeniem konieczności chłodzenia oraz wydłużeniem okresu eksploatacji podzespołów dzięki obniżeniu temperatury roboczej.

ZOBACZ CAŁY RAPORT NA TEMAT MAGAZYNOWANIA ENERGII –  Akumulatorowe Systemy Magazynowania Energii – wydajność i okres eksploatacji