Transformacja systemu elektroenergetycznego w Niemczech: Energiewende – quo vadis?

Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przebiegała i przebiega transformacja systemu elektroenergetycznego w Niemczech i czy proces zakończy się oczekiwanym sukcesem. Autorzy tekstu od wielu lat aktywnie uczestniczą w pracach nad przemianą systemu w Niemczech (niektórzy od ponad 25 lat), w ramach artykułu dzielą się swoimi osobistymi spostrzeżeniami na temat regionalnej oraz globalnej (ogólnoniemieckiej) transformacji, znanej jako „Energiewende”. Tekst nie ma na celu kompleksowej analizy zagadnień „Energiewende”.