Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych. Dobór mocy źródeł i ochrona przeciwporażeniowa oraz przepięciowa.

Przystępując do opracowania układu zasilania obiektu budowlanego, projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane do zainstalowania w projektowanym obiekcie budowlanym. W przypadku występowania odbiorników szczególnie wrażliwych na zaniki napięcia, obiekt należy wyposażyć w układ zasilania awaryjnego.

Niniejszy artykuł przedstawia typy oraz zasady doboru źródeł zasilania awaryjnego. Autor szczegółowo opisuje reguły, którymi należy się kierować podczas podejmowania decyzji o instalacji systemu zasilania awaryjnego, uwzględniając parametry zasilanych odbiorów oraz wymagania bezpieczeństwa instalacji. W opracowaniu zawarto zasady ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej systemów jak również przykłady instalacji.