Zwarcia łukowe w rozdzielnicach elektroenergetycznych SN i nn

Zwarcia łukowe powstałe wewnątrz rozdzielnic elektroenergetycznych w osłonach metalowych są zdarzeniami, które mogą powodować przerwy w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej oraz duże straty materialne. Stanowią również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi zajmujących się ich obsługą i eksploatacją. Dlatego współcześnie produkowane rozdzielnice są tak konstruowane lub dodatkowo wyposażane, aby jak najbardziej ograniczać skutki tych zwarć.