Artykuły: Elektromobilność zobacz wszystko

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Prognoza techniczna – infrastruktura ładowania...

  Czas potrzebny do ładowania pojazdu, obok maksymalnego zasięgu, jest najważniejszym parametrem samochodu dla użytkownika. Z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego, infrastruktura szybkiego ładowania zużywa dużą ilość energii, do czego system musi być przystosowany. W celu...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Prognoza techniczna – wizja i plan działania Krajowej...

  Udział sektora mobilności w zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem węgla w Europie przekracza 20%. Wprowadzenie do użytku pojazdów elektrycznych ma wysoki potencjał redukcji emisji CO2. Elektromobilność poza pojazdami elektrycznymi obejmuje niezbędną infrastrukturę, technologie...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Przyszłość elektromobilności – optymalna...

  Rosnąca produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Jednak zmienność takich źródeł jest przyczyną wielu wyzwań związanych z integracją sieci i odpowiednim wykorzystaniem produkowanej energii. W celu analizy tych problemów, niemieckie...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Przyszłość elektromobilności – standaryzacja w...

  W roku 2020 na rynku niemieckim powinno znajdować się milion pojazdów elektrycznych. Aby osiągnąć ten cel Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii (BMWi) od lipca 2012 przez kolejne dwa lata finansowało projekt „eNterop”. Celem projektu było wzmocnienie akceptacji...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Przyszłość elektromobilności – mobilność...

  Emisja dwutlenku węgla może być znacznie ograniczona, poprzez użycie elektromobilności w miejsce tradycyjnych samochodów. W szczególności na obszarach o gęstym zaludnieniu, samochody elektryczne mogę przyczynić się do poprawy warunków życia. W tym kontekście utworzono szereg...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Od pojazdów hybrydowych do elektrycznych

  Drugi artykuł kompendium zajmuje się szczegółowo różnymi rodzajami samochodów elektrycznych. Na początku pokazane zostały różne sposoby podziału pojazdów, uwzględniając komponenty i infrastrukturę wewnątrz samochodu. Bazując na stopniu elektryfikacji, zdefiniowana została...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Komponenty pojazdu elektrycznego

  W zależności od koncepcji pojazdu elektrycznego, komponenty takie jak energoelektronika i maszyna elektryczna różnią się typem, koncepcją i parametrami. Znaczącą rolę odgrywa elektryfikacja pojazdu. Pojazdy hybrydowe, pojazdy elektryczne z wydłużonym zasięgiem i klasyczne pojazdy...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Instalacja elektryczna i odbiorniki energii w pojeździe

  Perspektywa kończąca drugi artykuł, została rozwinięta w trzeciej części kompendium, zajmującej się instalacją elektryczną i odbiornikami wewnątrz samochodu. Bazując na łańcuchu przetwarzania energii nazwane zostały poszczególne etapy rozprowadzania energii. Przeanalizowano...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Magazynowanie energii w pojazdach elektrycznych

  Jednym z głównych wyzwań e-mobilności jest magazynowanie energii. Właściwości akumulatorów wpływają na zasięg pojazdu, czas ładowania, czas życia i koszt pojazdu. Aktualnie samochody elektryczne mogą odgrywać dużą rolę w ruchu miejskim i krótkodystansowym, gdzie wyróżniają...

 • Dr. -Ing. Przemysław Komarnicki

  Pojazdy elektryczne w sieci inteligentnej Smart Grid

  Energia odnawialna odgrywa ważną rolę w generacji dzisiaj i będzie w przyszłości. Przewiduje się, że zastąpi generację konwencjonalną. Z powodu czasowej zmienności takiej energii, zapotrzebowanie nie zawsze odpowiada wytworzonej energii i rośnie znaczenie mocy bilansującej....