Artykuły: Energia odnawialna zobacz wszystko

 • prof. Zbigniew Styczyński

  Dynamiczne zarządzanie siecią dystrybucyjną poprzez...

  Rosnący udział odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w sieciach dystrybucyjnych, stwarza nowe wyzwania w zakresie zarządzania i kontroli sieci regionalnych. Ponieważ większość generacji odnawialnych takich jak parki wiatrowe czy fotowoltaiczne, przyłączone są do sieci WN, SN oraz...

 • dr inz. Przemysław Komarnicki

  E-car jako aktywny element sieci elektrycznej

  Systemy e-car wraz z pełną infrastrukturą oferują możliwość mobilnego magazynowania energii, lepszą sprawność jej użytkowania oraz redukcję lokalnych emisji spalin, zanieczyszczeń i hałasu.

 • Anselm Eisentraut

  Wykorzystanie biomasy w procesach grzewczych

  W raporcie „Heating Without Global Warming” przygotowanym przez agencję IEA (International Energy Agency) przedstawiono między innymi możliwości i potencjał biomasy do wytwarzania ciepła w systemach grzewczych.

 • David Jarry-Bolduc

  Badanie sprawności elektrowni wodnych

  W artykule „Hydro Energy Generation and Instrumentation & Measurement: Hydropower Plant Efficiency Testing“ przedstawiono krótki przegląd komponentów składowych wodnych elektrowni oraz omówiono oprzyrządowanie i techniki do pomiaru sprawności jednostek hydroelektrycznych.

 • IEA, International Energy Agency

  Farmy słoneczne – Aktualny stan oraz tendencje...

  Energia słoneczna jest powszechnie dostępna i może przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od importu energii. Ponieważ nie ma tutaj ryzyka wahań cen paliwa lub jego ograniczenia, poprawia się przez to bezpieczeństwo dostaw energii. W raporcie „Technology Roadmap, Solar...

 • Denzil Walton

  Elektrownie szczytowo-pompowe. Przegląd technologii

  Energia wodna jest nie tylko odnawialnym i zrównoważonym źródłem energii, ale jej elastyczność i zdolność do magazynowania umożliwiają poprawę stabilności sieci i wspierają instalowanie innych źródeł, pracujących w sposób nieciągły, takich jak wiatr i energia słoneczna....

 • Juliana Subtil Lacerda

  Niedopasowanie mocy zainstalowanej i generowanej...

  Polityka w celu ograniczenia zmian klimatu i realizacji bezpieczeństwa energetycznego stymuluje gwałtowny wzrost mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych w skali globalnej. Jednak wzrost zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych nie jest równoznaczny z ilością generowanej przez nie...

 • Aedan Kernan

  Wykorzystanie nisz w energetyce wodnej

  Według obliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Europa Zachodnia wykorzystuje 87% opłacalnej ekonomicznie mocy w sektorze małych elektrowni wodnych. W Europie Północnej odsetek ten wynosi 95%. Przedsiębiorstwa innowacyjne w segmentach niszowych poszukują...

 • Fernando Nuño

  Prognozowanie w systemach fotowoltaicznych i solarnych

  Niniejszy raport opisuje aktualny stan wiedzy w dziedzinie modeli prognozowania na użytek energetyki solarnej i fotowoltaiki, ułatwiających integrację systemów fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym i redukcję związanych z tym niepewności.

 • Technologia generatorów turbin wiatrowych

  Główne rozdziały niniejszego Poradnika są poświęcone analizie ogólnych tendencji w technologii turbin wiatrowych i związanych z tym prognoz rynkowych. Kluczowym czynnikiem są rygorystyczne wymagania kodeksu sieciowego narzucone przez Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP).