Artykuły: Polityka energetyczna zobacz wszystko

 • prof. Andrzej Strupczewski

  Polska energetyka jądrowa będzie częścią...

  Polska energetyka ma do rozwiązania wiele problemów, częściowo podobnych jak w innych krajach Unii Europejskiej, częściowo zaś specyficznych dla polskiej struktury sektora. Problemy wspólne dla krajów UE wynikają z rosnącego udziału silnie subwencjonowanych...

 • PTPiREE

  Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka...

  Raport autorstwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) pt. "Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna" poświęcony jest energetyce sieciowej i przedstawia najważniejsze wydarzenia, trendy  oraz zmiany, które mają miejsce...

 • Zespół autorski pod redakcją Deloitte Advisory

  Polska energetyka na fali megatrendów

  Megatrendy to duże i trwałe zmiany o charakterze społecznym, ekonomicznym, technologicznym lub politycznym. Formułują się̨ wolno, ale kiedy już nabiorą dynamiki są nieodwracalne. Forum Analiz Energetycznych oraz zespół autorski pod redakcją Deloitte Advisory w gronie ekspertów...

 • prof. Zbigniew Styczyński

  Niemiecki miks wytwarzania energii elektrycznej w roku 2050

  Wyniki badań połączonych niemieckich jednostek naukowych wskazują, że w roku 2050 można sobie „wyobrazić” system energetyczny w Niemczech, który może zapewnić 80 proc. redukcji CO2 przy spełnieniu warunków umiarkowanego wzrostu cen energii.