Artykuły: Poradniki zobacz wszystko

  • David Chapman

    Szynoprzewody wykonane z miedzi

    Szyny prądowe, zbiorcze i szynoprzewody wykonane z miedzi mają wiele zalet w porównaniu z instalacjami wykorzystującymi inne materiały. Główne zalety miedzi wynikają z jej właściwości elektrycznych tj. wysokiej przewodności elektrycznej (niewielkiej rezystancji). Ze względu na te...

  • Europejski Instytut Miedzi

    Linie Kablowe Średniego Napięcia z Zastosowaniem Kabli...

    Przedmiotem opracowania są wytyczne projektowania linii średniego i niskiego napięcia z zastosowaniem kabli elektroenergetycznych o żyłach miedzianych. Wytyczne winny być pomocne przy projektowaniu linii kablowych niskiego i średniego napięcia wykonanych kablami o żyłach miedzianych...