Centra testowania sprawności silników elektrycznych

Porozumienie wykonawcze w sprawie Programu Współpracy w zakresie Efektywnych Elektrycznych Urządzeń Końcowych (4E) zostało zawarte w 2008 r. i jest obecnie wspierane przez 12 krajów. Nowy aneks „Systemy silników elektrycznych” (EMSA) składający się z pewnej liczby zadań, został zainicjowany z końcem 2008 r.

Zadanie „Centra Testowania” zostało uruchomione na początku roku 2009. Intencją tych prac jest podniesienie w skali światowej jakości badania silników elektrycznych, poprzez rozwijanie sieci pomiędzy laboratoriami w różnych krajach i ułatwianie dialogu pomiędzy wybranymi laboratoriami badawczymi w celu dzielenia się najlepszymi praktykami w stosowaniu nowych procedur określonych normą IEC 60034-2-1.

W zadaniu „Centra Testowania” funkcję Kierującego Zadaniem pełni Australia. Pozostali uczestnicy to, m. in. Szwajcaria przy silnym zaangażowaniu Południowej Afryki.

Forum „Centrów Testowania” będzie pomocne w opracowywaniu wszelkich nierozwiązanych punktów procedur, jeżeli takowe wystąpią. Sieć laboratoriów będzie zachęcana do dzielenia się wynikami prac na forum „Centrów Testowania” z innymi laboratoriami w każdym regionie geograficznym, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub w toku lokalnych spotkań. Prace te są niezbędne, aby organy regulacyjne, dostawcy i nabywcy silników elektrycznych znajdujących się na rynku, mogli być pewni deklarowanych parametrów.

POBIERZ RAPORT: Centra testowania sprawności silników elektrycznych_4