Instalacja elektryczna „plug-and-play” z wykorzystaniem szybkozłączy

Plug Play

Konwencjonalne metody wykonywania instalacji, wymagające stosowania rurek instalacyjnych, puszek połączeniowych i listew zaciskowych, coraz bardziej ustępują pola nowoczesnym formom instalacji wykorzystującym szybkozłącza. Tę nowoczesną metodę wykonania instalacji można jednak stosować tylko wtedy, gdy dostępne są puste przestrzenie w postaci podwieszanego sufitu, podłogi pływającej lub ścian szczelinowych z pustką powietrzną. W tradycyjnych domach z murowanymi ścianami, gdzie niema podwieszanych sufitów lub pływających podłóg, nie możemy stosować tej metody. Natomiast w wielu innych miejscach, takich jak sklepy, biura, pomieszczenia przemysłowe, hotele, szpitale, szkoły itd., szybkozłącza mogą stanowić istotny element wykonania instalacji.

Najważniejsze wnioski:

  • Artykuł omawia dostępne szybkozłącza i ich zalety w porównaniu z konwencjonalnymi metodami instalacji.
  • Idealna metoda dla instalacji elektrycznych w budynkach biurowych, szkołach, szpitalach i sklepach.
  • Zmniejszenie nakładu robocizny i obniżenie kosztów, a przy tym zwiększenie elastyczności instalacji.
  • Remonty i naprawy są łatwiejsze.
  • Proponuje, żeby w najbliższej przyszłości instalacja „plug-and-play” stała się standardową metodą wykonywania instalacji.