Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych w domach

Inspekcja starych instalacji elektrycznych

Zasoby mieszkaniowe Europy starzeją się. W wielu domach instalacje elektryczne są przestarzałe. Stan instalacji pogarsza się, są one w niewłaściwy sposób uzupełniane, lub stały się niewystarczające dla potrzeb odbiorników elektrycznych współczesnego gospodarstwa domowego. W wielu domach nie przeprowadzono renowacji instalacji elektrycznej, mimo że w ciągu ostatnich czterdziestu lat ilość zużywanej energii elektrycznej systematycznie wzrastała.

Na szczęście, praktyka okresowego kontrolowania instalacji elektrycznych szybko się rozprzestrzenia.

W tym artykule skupiamy się na tego rodzaju kontrolach, podkreślając duże znaczenie przeprowadzania pomiarów jak również kontroli wzrokowej (oględzin).

Najważniejsze wnioski:

  • Artykuł skupia się na znaczeniu przeprowadzania pomiarów jak również kontroli wzrokowej instalacji elektrycznych w starzejących się zasobach mieszkaniowych Europy.
  • Opisuje potencjalne zagrożenia związane ze starą instalacją domową. Definiuje pojęcia weryfikacji, kontroli, sprawdzania i obsługi.
  • Proponuje, że weryfikacja powinna obejmować kontrolę i badanie. Proponuje wymianę instalacji aluminiowej na miedzianą.