Mieszkania specjalne i ich technologia

Data
Tagi

Ponieważ struktura demograficzna wykazuje wzrost liczby osób starszych, wzrasta popyt na domy odpowiadające na potrzeby tego segmentu rynku i dostosowane do potrzeb osób korzystających w mieszkaniach z różnych form pomocy w życiu codziennym, dzięki którym będą mogły mieszkać samodzielnie, bez konieczności zdania się na opiekę społeczną lub prywatną.

Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem z wizytacji takich mieszkań przedstawiającym przegląd nowoczesnych technologii podnoszących komfort, jakość życia, bezpieczeństwo oraz efektywność energetyczną. Mieszkania tego typu zbudowane zostały w belgijskim mieście Flanders przez firmę Serviceflats Invest, spółkę kapitałową utworzoną w roku 1995. Do dziś firma ukończyła 46 projektów, oddając do użytku w sumie 1063 mieszkania dostosowane specjalnie do potrzeb osób starszych. Ze względu na dalszy wzrost popytu obecnie w fazie realizacji znajdują się 4 projekty z 99 mieszkaniami, a w fazie projektowej dalszych 13 projektów z 331 mieszkaniami.

Zarys treści

  • Wizytacja projektu składającego się z 20 mieszkań oddanych do użytku w 2006 roku.
  • Opis zintegrowanego systemu PEHA w każdym mieszkaniu.
  • Ocena działania mechanicznej wentylacji z odzyskiwaniem ciepła.
  • Omówienie systemu bezpieczeństwa osobistego i połączeń alarmowych.
  • Ocena wygody korzystania z wszystkich zainstalowanych elementów.