Monitorowanie osób starszych mieszkających samodzielnie

Bezpieczeństwo jest kluczową kwestia dla ludzi, co pokazują liczne badania dotyczące dodatkowych metod wsparcia dla osób starszych, które chcą jak najdłużej zachować samodzielność i mieszkać we własnych domach. Kwestia dotyczy nie tyle zabezpieczenia przed włamaniem, co raczej o zapewnienia osobistego bezpieczeństwa w sytuacji, gdy starsza, mieszkająca samotnie osoba zachoruje lub z dowolnego innego powodu będzie potrzebować nagle pomocy, a nie będzie mogła się z nikim skontaktować. Niezwykle ważna jest szybka i automatyczna komunikacja ze służbą zdrowia, woluntariuszami, rodziną i innymi bliskimi. W niniejszym artykule sprawdzamy dostępne istniejące rozwiązania, biorąc zawsze pod uwagę, że wybór konkretnego systemu musi być dostosowany do stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osoby, jej potrzeb oraz indywidualnych wymagań.

Zarys treści

  • Omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem osób starszych mieszkających w domu.
  • Opis systemu PAS oraz możliwości rozszerzenia go o czujniki bezprzewodowe.
  • Przedstawienie nowych sposobów korzystania z systemu PAS.
  • Omówienie możliwości rozszerzonego monitoringu przy użyciu kamer wideo.
  • Przedstawienie zastosowania monitoringu w systemach telemedycznych.