Energia elektryczna w następnej dekadzie

Ten dokument jest ogólnym sprawozdaniem z seminarium „Energia elektryczna w następnej dekadzie” dotyczącego „niskowęglowych systemów energetycznych” zorganizowanego wspólnie przez organizacje KEMA, ECI i Leonardo ENERGY.

Przygotowany dokument zawiera, poza tematami prezentowanymi podczas pierwszego seminarium, kilka nowych tematów i stanowi pełniejsze przedstawienie tematu „Energia elektryczna w następnej dekadzie”.

Zarys treści

  • Sprawozdanie z seminarium „Energia elektryczna w następnej dekadzie” dotyczącego„niskowęglowych systemów energetycznych”.
  • Przedstawienie stosowanych technologii oraz poglądów i wyników badań specjalistów w dziedzinie zrównoważonej energii.
  • Opis niskowęglowego wytwarzania prądu, sieci i usługi.
  • Ocena technologii, wpływu, wyzwań i korzyści związanych z każdym etapem.
  • Przedstawienie obiektywnego, naukowego punktu widzenia na system energetyczny następnej dekady.