Oszczędności kosztów dzięki zastosowaniu niskostratnych transformatorów rozdzielczych w elektrowniach wiatrowych

Celem tego raportu jest ukazanie wpływu odbiorników niespokojnych i cen energii na ekonomiczne optimum dla transformatorów rozdzielczych.

Rozważane są dwa przypadki: studium ekonomiczne, oparte na danych historycznych z rynku terminowego, oraz studium ekonomiczne wskaźników kosztowych A i B dla turbin wiatrowych, w oparciu o dane historyczne szybkości wiatru i charakterystyki danej turbiny wiatrowej.

Grupę docelową tego raportu stanowią różne branże przemysłu, przedsiębiorstwa dystrybucyjne, podmioty budujące elektrownie wiatrowe i inni nabywcy transformatorów energooszczędnych.

Najważniejsze wnioski:

  • Rządy poszczególnych państw powinny promować energooszczędne komponenty i stworzyć zachęty dla środków i działań w zakresie energooszczędności.
  • Niezbędna jest europejska specyfikacja dla typoszeregu transformatorów energooszczędnych.
  • Należy zbadać zasadność uzyskania jednej unijnej specyfikacji.
  • Transformatory energooszczędne powinny być promowane poprzez edukację klientów.
  • Transformator energooszczędny powinien otrzymać nazwę „rewelacyjny”.