Polepszenie stanu instalacji elektrycznych w europejskich domach

Oficjalne stanowisko Europejskiego Forum Bezpieczeństwa Domowych Instalacji Elektrycznych (FEEDS) zostało pierwszy raz przedstawione 4 czerwca 2004 r. zgromadzeniu ogólnemu Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji Elektrycznych (FISUEL). Niniejsze opracowanie zawiera kompleksowy przegląd zagadnień bezpieczeństwa elektrycznego w Europie, jak również pożarów i związanych z nimi, szkód, obrażeń ciała i ofiar śmiertelnych.

Najważniejsze wnioski:

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa może uratować życie, podnieść jego standard i zwiększyć wartość nieruchomości.
  • W przypadku zmiany licznika lub kontraktu na dostawę energii, albo zmiany właściciela lub najemcy wymagane będą certyfikaty kontroli instalacji.
  • Kontrole instalacji winny być przeprowadzane przez kwalifikowanego i uprawnionego inspektora lub przez niezależny zatwierdzony organ.
  • Wszystkie instalacje techniczne powinny być kontrolowane wspólnie.
  • Wszelkie konieczne prace renowacyjne powinny wykonywane w rozsądnym czasie.