Porównawcza ocena miedzianych i aluminiowych kabli i przewodów w instalacjach budynków

Data
Tagi

W artykule przeprowadzono porównawczą ocenę kabli i przewodów, odpowiednio z żyłami miedzianymi i aluminiowymi, stosowanych w instalacjach budynków.

Rozpatrzono kryteria odnoszące się do fizycznych właściwości miedzi i aluminium oraz przeprowadzono porównanie między tymi dwoma rodzajami przewodów pod względem: obciążalności prądowej, pojemności cieplnej, ciężaru, wymiarów, wytrzymałości mechanicznej, łatwości instalowania i niezawodności instalacji, niezawodności połączeń i końcówek przewodów, korozyjności i kosztów względnych.

W oparciu o te kryteria artykuł kończy się stwierdzeniem, ze żyły miedziane pod każdym względem przewyższają aluminiowe we wszystkich rodzajach przewodów i kabli stosownych w budynkach.

POBIERZ RAPORT: Porównawcza ocena miedzianych i aluminiowych kabli i przewodów w instalacjach budynków