Przegląd uregulowań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w budynkach mieszkalnych w Europie

Data
Tagi

Przedstawiono sposoby postępowania w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego w sześciu krajach europejskich. W Europie istnieją zróżnicowane metody zapewnienia bezpieczeństwa instalacji elektrycznych w budynkach.

Przeprowadzono porównanie sposobów podejścia od strony technicznej i przepisów, w szczególności krajowych norm, stosowanych w następujących krajach: Belgii (AREI/RGIE), Holandii (NEN 1010), Niemczech (VDE 0100), Francji (NF C 15-100), Irlandii (ET 101/107) i Wielkiej Brytanii (BS 7671 + P).

Różnice występują w zakresie budowy, remontów i okresowych kontroli instalacji elektrycznych. Główne różnice dotyczą odmiennych organów kontrolnych i sposobu wyznaczania autoryzowanych elektryków. Omówiono ustawowe uregulowania, warunki przyłączenia, sposoby inspekcji i ulgi podatkowe.

ZOBACZ RAPORT: Przegląd uregulowań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego w budynkach mieszkalnych w Europie