Rynki energii i przepisy regulujące jakość dostaw

Data
Tagi

Jako efekt szkolenia dotyczącego regulacji rynków energii w celu stworzenia kompletnych materiałów dydaktycznych wydano zestaw publikacji.

Ta publikacja objaśnia różne koncepcje regulacji jakości energii: przepisy dotyczące jakości, jakość komercyjną, niezawodność, publikowanie wydajności, standardy i schematy zachęt do poprawy jakości.

Zarys treści

  • Rozważania dotyczące konieczności regulowania kwestii jakości.
  • Objaśnienie różnych wymiarów jakości dostaw.
  • Objaśnienie elementów regulacji jakości dostaw.
  • Przedstawienie standardów jakości i poziomów do ustanowienia.
  • Dyskusja nad schematami zachęt do podnoszenia jakości.