Transformatory rozdzielcze efektywne energetycznie

Druga z broszur opisujących strategie energetyczne skupia się na transformatorach rozdzielczych.

Straty dystrybucji energii wahają się od 4% do ponad 20%. Zastosowanie transformatorów rozdzielczych efektywnych energetycznie może zaoszczędzić 18,5 TWh na rok, co odpowiada około 7 milionom ton CO2 rocznie.

Niniejsza broszura daje wgląd w korzyści techniczne, środowiskowe, ekonomiczne i geopolityczne, pokazując przykłady przemysłowego zastosowania efektywnych transformatorów rozdzielczych. TCO, czyli całkowity koszt posiadania to motto i filozofia prowadząca do optymalnych inwestycji w efektywne urządzenia.

Najważniejsze bariery spowalniające ten kierunek są analizowane i opisywane są możliwości ich przełamania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów, które stanowią zachętę dla dystrybutorów do inwestowania e efektywne transformatory.

Zarys treści

  • Postawienie tezy, że efektywne transformatory rozdzielcze pozwalają zaoszczędzić 18,5 TWh rocznie.
  • Opis potencjalnych korzyści technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i geopolitycznych.
  • Przedstawienie przykładów zastosowań przemysłowych wykorzystania transformatorów efektywnych energetycznie.
  • Analiza najważniejszych barier w ich zastosowaniu.
  • Opis zmian w przepisach, które stanowiłyby zachętę do inwestowania w efektywne transformatory.