Układy napędowe z energooszczędnymi silnikami elektrycznymi

Leonardo ENERGY zapoczątkowuje nową serię krótkich broszur na temat polityki, naświetlających zagadnienia wiążące się z europejską strategią energetyczną, których celem jest dostarczenie ich użytkownikom instrumentów umożliwiających interpretowanie tych zagadnień i wyrobienie sobie obiektywnej opinii na ich temat.

Zużycie energii przez układy napędowe z silnikami elektrycznymi wynosi około 50% zużycia energii elektrycznej w Europie i stanowi główny potencjał oszczędności energii.

Niniejsza broszura daje wgląd w techniczne, a także środowiskowe, ekonomiczne i geopolityczne korzyści, przytaczając ekonomiczne uzasadnienia stosowania układów z silnikami energooszczędnymi. Analizuje też najpoważniejsze bariery utrudniające wdrażanie układów z silnikami energooszczędnymi i podaje szereg możliwości ich pokonania.

POBIERZ CAŁY RAPORT: Układy napędowe z energooszczędnymi silnikami elektrycznymi_3