Więcej miedzi w kablach i przewodach elektrycznych? Analiza środowiskowa

Zgodnie z prawem Ohma, straty energii w kablach i przewodach maleją wraz ze zwiększaniem ich przekroju poprzecznego. Oznacza to jednak dodatkowe zużycie miedzi. Holenderskie centrum „Centrum voor energiebesparing en schone technologie” wykonało analizę cyklu życia dla przewodów stosowanych w elektrycznych instalacjach budynków, której celem było określenie najlepszych praktyk projektowania. Raport ten przedstawia całkowite oddziaływanie na środowisko w ciągu 30-letniego okresu użytkowania. Dopóki miedź jest wytwarzana w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym i nie według scenariusza najgorszego przypadku, zwiększenie przekroju przewodu z 2,5 do 4 a nawet 6 mm2, poprawia efektywność środowiskową.

Najważniejsze wnioski:

  • Dla „najlepszego przypadku” większy przekrój przewodu daje w wyniku dodatni bilans środowiskowy.
  • Bilans ten może być ujemny, jeżeli przewody lub kable są eksploatowane w ograniczonym okresie czasu.
  • Dla „najgorszego przypadku” bilans środowiskowy przewodów o większym przekroju jest często ujemny.
  • Jeżeli kabel jest intensywnie eksploatowany przez długi czas, bilans środowiskowy może być dodatni.
  • Jeżeli uwzględnimy izolację kabla, wpływ produkcji kabli na środowisko będzie większy.