200 Dobrych praktyk służących zbudowaniu zrównoważonego systemu energetycznego

Data
Tagi

Poradnik dobrej praktyki zawiera rosnącą liczbę publikacji opisujących dobre praktyki związane z energią elektryczną. Jego celem jest wypełnienie luki pomiędzy informacyjnymi artykułami na poziomie ogólnym i artykułami naukowymi, o wysokim poziomie technicznym. Inaczej mówiąc, jest on skierowany do czytelników rozumiejących zagadnienia techniczne i posiadających pewną wiedzę na temat przedmiotu, ale niebędących specjalistami. Tematyka poradnika obejmuje jakość energii elektrycznej, efektywność energetyczną, systemy energii odnawialnej, sieci elektryczne i zasilanie budynków w energię elektryczną.

 

Katalog zawiera listę zeszytów poradnika i podsumowuje przedstawione w nich dobre praktyki. W sumie, katalog obejmuje około 70 artykułów, proponujących ponad 200 dobrych praktyk.