Aktywa, konserwacja i zarządzanie energią: wprowadzenie

Data
Tagi

W styczniu 2014  r. zostały opublikowane normy ISO 55000, 55001 i 55002 dotyczące zarządzania aktywami. Seria ta określa, w jaki sposób organizacje powinny zarządzać swoimi aktywami dla osiągnięcia strategicznych celów i zrównoważenia związanych z nimi wydajności, ryzyka i kosztów. Liczne gałęzie przemysłu opracowały już wiele innych norm dotyczących tych zagadnień. Wiele organizacji pracuje, na przykład, nad poprawą zarządzania energią przez wdrażanie normy ISO 50001. Istnieje jednak o wiele więcej aspektów, które należy uwzględnić, takich jak bezpieczeństwo, jakość i finanse. Wszystkie te aspekty uwzględnia norma ISO55001, dotycząca zarządzania aktywami. Pojawia się, zatem pytanie czy rzeczywiście zachodzi potrzeba wprowadzania w organizacji więcej niż jednej normy? Czy nie wystarczy wdrożenie na przykład tylko normy ISO55001? Ten zeszyt Poradnika porównuje normę ISO55001 z ISO50001 i daje pogląd na powyższe kwestie.

Najważniejsze wnioski

  • ISO55001 jest normą zarządzania aktywami, która dotyczy całego cyklu życia środka trwałego i ujmuje wszystkie rodzaje działania, ryzyka i kosztów
  • Ponieważ norma ISO55001 obejmuje szeroki wachlarz zagadnień – jest sformułowana w bardzo ogólny sposób
  • Jeżeli dana organizacja wdrożyła już jedną normę, to wdrożenie następnej będzie wymagało znacznie mniej wysiłku
  • Nowa, wysokopoziomowa struktura norm ISO będzie usprawniać proces wdrażania dalszych norm przez stworzenie modelu plug-in