Ocena sprawności i strat w dużych transformatorach energetycznych

Wszystkie transformatory energetyczne mają bardzo wysoką sprawność energetyczna – są prawdopodobnie maszynami o najwyższej sprawności spośród wszystkich. Nadal jednak istnieją możliwości jej polepszenia. Każda poprawa osiągów dużych transformatorów stwarza możliwość autentycznych korzyści ekonomicznych, ponieważ ich wydajność i ciągły tryb pracy oznaczają, że tracona w nich energia jest ogromna.

Ten zeszyt Poradnika omawia istotę strat w transformatorach energetycznych i ocenia te straty z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Nie ma ogólnej reguły jak należy projektować transformator energetyczny na minimum kosztu cyklu życia. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie na podstawie szacowanego profilu obciążenia. Ten zeszyt Poradnika kwestionuje także pogląd, że przewymiarowany transformator jest zawsze transformatorem energetycznie efektywnym, oraz zawiera rozdział na temat doboru materiału przewodzącego.

Najważniejsze wnioski

  • Niewielka poprawa sprawności transformatorów energetycznych może przynieść duże oszczędności energii i kosztów ze względu na ich dużą wydajność i ciągły tryb pracy.
  • Projektowanie transformatora energetycznego na minimum kosztu cyklu życia wymaga indywidualnego podejścia w oparciu o szacowany profil obciążenia.
  • Przewymiarowanie transformatora prawie zawsze przynosi korzyści dla użytkownika.
  • Miedź jest idealnym materiałem na uzwojenia transformatora, ponieważ posiada doskonałą przewodność elektryczną, a także inne zalety technologiczne.