Odporne i niezawodne zasilanie nowoczesnego budynku biurowego

Ten zeszyt Poradnika opisuje projekt infrastruktury elektrycznej nowoczesnego, 10-kondygnacyjnego budynku biurowego w Mediolanie, będącego główną siedzibą instytucji, mieszczącego 500 pracowników, intensywnie użytkujących urządzenia informatyczne.

Dowodzi, ze zadbanie o odporność i niezawodność na etapie projektowania może w późniejszej fazie przynieść dużą oszczędność kosztów utrzymania i renowacji.

Zwrócono uwagę na wybór schematu elektrycznej instalacji rozdzielczej, wybór konfiguracji systemu uziemień, sposób ograniczenia harmonicznych prądu, rozdział energii elektrycznej, koordynację wielu różnych urządzeń zabezpieczających, oraz temu, jak zapewnić zasilanie odbiorników krytycznych dla działalności przedsiębiorstwa.

Najważniejsze wnioski

  • Trzy stopnie ochrony przeciwko wyłączeniom zasilania dla odbiorników o kluczowym znaczeniu
  • Każda kondygnacja jest zasilana z dwóch niezależnych rozdzielnic
  • Duża elastyczność systemu zasilania stwarza możliwość zwiększenia obciążenia w przyszłości.
  • Zwiększenie kosztu instalacji elektrycznej o zaledwie 16%
  • Znacząco niższy koszt cyklu życia