Przemysłowe pompy ciepła

Przemysłowe pompy ciepła (IHP), wykorzystujące ciepło odpadowe, dostarczają ciepła do ogrzewania procesów przemysłowych, ogrzewania wstępnego lub ogrzewania pomieszczeń. Obecnie trwa dyskusja nad ich definicją, ale ogólnie rzecz biorąc, stanowią skuteczną metodę poprawy efektywności energetycznej procesów przemysłowych i obniżenia zużycia energii pierwotnej.

Przemysłowe pompy ciepła oferują szerokie możliwości poprawy wszystkich rodzajów procesów i operacji produkcyjnych. Najbardziej oczywistą korzyścią z ich zastosowania jest podwyższona sprawność energetyczna, ale niektóre przedsiębiorstwa dostrzegają też niewykorzystany potencjał przemysłowych pomp ciepła w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych i środowiskowych. Ta część Poradnika dowodzi, że przemysłowe pompy ciepła  pozwalają na usunięcie niskim kosztem „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego, umożliwiają zwiększenie wydajności produkcji i mogą być najlepszym sposobem na znaczne i ekonomiczne obniżenie emisji z procesów spalania.

Najważniejsze wnioski

  • Każdy typ pompy ciepła posiada odmienną charakterystykę pracy i inny zakres temperatur
  • Najbardziej odpowiedni typ pompy ciepła dla konkretnego zastosowania wyznaczają kryteria techniczne i ekonomiczne procesu produkcyjnego
  • Wstępna procedura powinna zidentyfikować kilka możliwych, alternatywnych instalacji, tak, aby szczegółowe obliczenia projektowe mogły koncentrować się na ograniczonej liczbie opcji
  • Bardzo ważną kwestią jest zbadanie możliwości obniżenia kosztów instalacji, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na okres zwrotu nakładów