Wprowadzenie do elektrycznego grzejnictwa przemysłowego

Ten zeszyt Poradnika jest wprowadzeniem do serii artykułów na temat elektrycznego grzejnictwa przemysłowego, określanego dalej jako elektrotermia lub grzejnictwo elektryczne.

Opisuje on krótko podstawy każdej z różnych technologii grzejnictwa elektrycznego i bada ich wspólne podstawy. Omówione są korzyści grzejnictwa elektrycznego zarówno ekonomiczne jak i związane z procesem. W większości przypadków grzejnictwo elektryczne jest korzystniejsze pod względem środowiskowym niż inne systemy grzejnictwa przemysłowego, wykorzystujące gaz ziemny lub inne paliwa kopalne. Ten zeszyt poradnika pozwala zrozumieć, dlaczego tak jest.

Na koniec, artykuł ten podaje przegląd najbardziej odpowiednich zastosowań, jak również szczególnych obszarów rozwoju technologicznego dla każdej z technologii elektrotermicznych.

Najważniejsze wnioski

  • Technologie elektrotermiczne wytwarzają ciepło wewnątrz materiału docelowego, ułatwiając sterowanie procesem i efektywność końcowego wykorzystania energii
  • Efektywność środowiskowa systemów elektrotermicznych jest w większości przypadków znacznie wyższa niż systemów grzewczych wykorzystujących gaz ziemny
  • Ze względu na specyficzne korzyści, technologie elektrotermiczne są często stosowane w szczególnych obszarach niszowych
  • Nowe obszary zastosowań elektrotermii są nadal badane. Przemysł nie wykorzystuje jeszcze w pełni potencjału elektrotermii