Zapady napięcia w ciągłych procesach technologicznych: studium przypadku

Data
Tagi

Ten zeszyt Poradnika opisuje studium przypadku wytłaczania włókien nylonowych w zakładzie wytłaczania. Badanie ujawniło historię zapadów napięcia, powodujących przerwy w produkcji zakładu i związane z tym znaczne straty produkcji. Badanie zarejestrowanych przebiegów wykazało, że na zakład oddziałują zwarcia występujące w dużym obszarze sieci; przedmiotem tego studium było podjęcie decyzji, w jaki sposób ograniczyć narażenie zakładu na zwarcia. Możliwości poprawy tego stanu obejmują działania na poziomie urządzeń, instalacji i sieci. Zaproponowano szereg rozwiązań oraz oszacowano koszt każdego z nich.

Najważniejsze wnioski:

  • Standardowe wytłaczarki praktycznie nie są odporne na zapady napięcia.
  • Modernizacja istniejących linii wytłaczania jest czasami możliwa
  • Zawsze należy rozpoczynać od zebrania właściwych danych
  • Zapewnienie odporności na zapady można zrealizować w samym procesie produkcyjnym, pomiędzy procesem a siecią lub w sieci elektroenergetycznej
  • W naszym przypadku jedyną opłacalną opcją było rozwiązanie sieciowe, ale w podobnych przypadkach inne rozwiązania okazały się bardziej opłacalne