Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej

Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej to miejsce, gdzie kształtuje się bałtycki przemysł energetyki morskiej nowa nazwa, nowa formuła, nowe cele.

Każda sesja będzie zorganizowana według następującego schematu:

  • Prezentacja wyników analiz i propozycji rozwiązań
  • Dyskusja panelowa z ekspertami i praktykami
  • Podsumowanie – wnioski i postulaty
  • Debata oksfordzka z udziałem wszystkich uczestników konferencji

Więcej na stronie: Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej