III Forum Dystrybutorów Energii Niezawodność

III Forum Dystrybutorów Energii Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce
Lublin, 14 listopada 2017 r.

W programie:

  • Ewaluacja modelu regulacji jakościowej i aktualne wyzwania taryfowe
  • Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI
  • PPN i SSLK – wsparciem dla ograniczenia SAIDI w PGE Dystrybucja S.A. OLD
  • Kierunki zmian atmosferycznych i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, mogących być przyczyną przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
  • Poprawa bezpieczeństwa pracy linii WN w świetle najnowszej normalizacji
  • Prezentacja rozwiązań poprawiających niezawodność dostaw energii
  • Nowe obowiązki OSD związane z poborem opłaty mocowej i rozwojem elektromobilności
  • Rozwój sieci dystrybucyjnej na potrzeby budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  • Stan rynku elektromobilności w Polsce – perspektywy i wyzwania
  • Realizacja Projektu AMI w PGE Dystrybucja

Szczegółowe informacje o Forum: forum.ptpiree.pl